Mijn naam is Renske Schotborgh. Ik ben geboren in 1958 als oudste van 4 kinderen. Sinds mijn 7e jaar woon ik in en om Haarlem.

Begin 2012 ben ik gestart met deze praktijk in Haarlem voor zowel psychologische hulpverlening en traumaverwerking als bindweefselbehandelingen.

Mijn werkzame leven startte met een opleiding tot A-Verpleegkundige. Omdat ik vond dat deze opleiding voornamelijk het lichaam benaderde en beschouwde, wilde ik een bredere holistische kijk op de gehele mens ontwikkelen. Ik besloot daarom om psychologie te studeren.

Naast het volgen van de studie bleef ik werken en daarmee veel werkervaring opdoen binnen diverse gebieden van de gezondheidszorg, zoals de psychiatrie, verstandelijk gehandicaptenzorg, dementiezorg en de algemene gezondheidszorg.

Mijn leven werd ondertussen verrijkt met 4 kinderen, 2 biologische dochters en 2 adoptiekinderen, een jongen en een meisje.

Na mijn afstuderen in 1989 als psycholoog raakte ik ook steeds meer geïnteresseerd in het zelfherstellend vermogen van de mens.

Ons zelfherstellend vermogen 

Bij de behandeling van klachten is het van belang een stappenplan te doorlopen.
Een van de meest onderschatte mechanismen is ons eigen zelfherstellende vermogen.
Dit zelfherstel werkt normaal optimaal en daardoor gaan ook de meeste klachten vanzelf over.
Maar als ons zelfherstel vastloopt dan blijven de klachten bestaan. Gelukkig zijn er verschillende mogelijkheden om dat zelfherstellende vermogen te stimuleren.  EMDR, EFT en Bowen behandeling zijn mooie voorbeelden van zelfherstel stimulerende behandelingen. 

Hieronder is in een schema weergegeven hoe dat zelfherstel zich verhoudt tot andere mogelijke behandelingen. 

  1. Het stimuleren van het vastgelopen zelfherstel (door zelfherstel bevorderende therapieën zoals EMDR, EFT en Bowen behandeling).
  2. Het aanvullen van niet via het zelfherstel aan te vullen tekorten (suppletie), denk aan vitamines en voeding.
  1. Het corrigeren van de opgetreden ziekte, die te ver is voortgeschreden om het zelfherstel nog te stimuleren. (Dit is in feite onze reguliere gezondheidszorg)

Wanneer het accent in een behandeling ligt op de correctie, het passief ondergaan van het soms dure circuit van behandelingsmogelijkheden, zullen de kosten van de gezondheidszorg alleen maar toenemen. Er is minder plaats voor eigen verantwoordelijkheid. En het remt de eigen ontwikkeling. En de klachten kunnen zonder medicatie weer terugkomen. Het onderliggende probleem is dan niet opgelost, maar slechts verschoven. 

 Wanneer daarentegen meer accent gelegd wordt op therapieën die het zelfherstel bevorderen, dan verschuift de gezondheidszorg richting preventie en wordt de actieve inbreng van de patiënt gestimuleerd. Dat is niet alleen kostenbesparend, maar geeft ook ruimte aan de eigen ontwikkeling. Klachten zullen over het algemeen meer blijvend worden opgelost. 

Dit schema is overgenomen uit het boekje Helende Wegwijzers van apotheker Martin Dicke, gepubliceerd 2010 

Ik ben dan ook vervolgopleidingen gaan volgen die gericht waren op dit vermogen van de mens, zoals EMDR, TA en Bowen. Ik heb mij verdiept in de theorie en methoden van de Transactionele Analyse, de EFT, EMDR, RET, ACT en TRE.
Mijn psychologische hulpverlening is dan ook gebaseerd op een combinatie van deze kennis met als basis een holistische kijk op de mens en met name met behulp van de Transactionele Analyse me te richten op het denken, voelen en doen.

Voor de traumabehandeling gebruik ik met name EMDR, eventueel ondersteund door TRE.

Lichamelijke klachten kunnen worden behandeld met  Bowenbehandelingen in combinatie met gesprekken, EMDR en TRE. Bowen is een lichaamsgerichte behandeling van het bindweefsel.

Tijdens de diverse opleidingen was een vast onderdeel het zelf ervaren van de geleerde methoden. Daarnaast heb ik me persoonlijk en professioneel verder ontwikkeld door het volgen van leertherapie, en deel te nemen aan supervisie, intervisie en nascholingen.

De laatste jaren houd ik me ook steeds meer bezig met spiritualiteit. Ik ben geïnteresseerd in non-dualisme en quantum fysica. Ik heb helingsopleidingen en cursussen gevolgd, zoals leren mediteren, yoga en mindfulness beoefenen, Quantum Touch en Cycling toepassen. Indien van toepassing kan en wil ik mijn ervaringen en kennis ook op dit gebied verder verdiepen en integreren in de behandelingen.

Wilt u meer informatie over de hoofdbehandelvormen die Praktijk Renske Schotborgh toepast, kijk dan op pagina Behandelmogelijkheden.