Tarieven van praktijk Renske Schotborgh

Intake en psychologische behandeling (gesprekken en EMDR): 85 euro per sessie
De behandelingen duren 60 minuten voor gesprekken en 90 minuten voor EMDR.

Bowenbehandeling:  55 euro per sessie
De behandelingen duren 60 tot 90 minuten.

TRE sessie: 55 euro per sessie
De behandeling duurt tussen de 45 en 60 minuten.
In de regel is 1 sessie genoeg, waarna u deze methode thuis zelf kunt voortzetten.

Telefonisch consult kort, maximaal 20 minuten: 20 euro;
Telefonisch consult lang, maximaal 50 minuten: 50 euro;
Interactief consult, via Zoom of Teams: 50 euro.

De tarieven voor de behandelingen zijn vrijgesteld van BTW.

Voor gemaakte afspraken die niet of niet uiterlijk 24 uur van te voren zijn afgezegd, ben ik genoodzaakt 50 euro in rekening te brengen.

Zo nodig kan in overleg met u het tarief worden aangepast aan het inkomen.

Vergoeding

Ik ben lid van beroepsvereniging CAT, een vereniging voor de alternatieve zorg, die de contacten onderhoudt tussen de  zorgverleners en de ziektekostenverzekeraars. Dit betekent dat ik zelf geen contract heb met deze verzekeraars. De  meeste verzekeraars vergoeden gedeeltelijk de sessies uit het aanvullend pakket en wel als alternatieve zorg.

U kunt voor een vergoeding in aanmerking komen indien:
• U een aanvullend zorgverzekeringspakket heeft met de mogelijkheid voor een vergoeding voor alternatieve/complementaire geneeskunde of zorg; 
• De therapeut/hulpverlener is aangesloten bij een beroepsvereniging, die door de zorgverzekering wordt erkend, zoals CAT.

De meeste verzekeringen vergoeden ongeveer 40 a 45 euro per sessie tot een maximaal bedrag per jaar afhankelijk van uw verzekering en vorm van aanvullend pakket. U kunt bij uw zorgverzekeraar terecht voor informatie of u voor vergoeding in aanmerking komt.

U heeft geen verwijzing van een arts of specialist nodig om contact te zoeken met de praktijk en door mij te worden behandeld. 

Lidmaatschap bij beroepsvereniging

Ik ben lid bij beroepsvereniging CAT. 

Bij deze vereniging, voluit geheten Collectief Alternatieve Therapeuten, sta ik ingeschreven als erkend lichaamsgericht psychotherapeut.

Beroepsvereniging CAT wordt erkend door de meeste ziektekostenverzekeringen als vereniging met leden die de alternatieve geneeswijzen beoefenen.

Verenigingen en instanties

Praktijk Renske Schotborgh is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel met KvK-nummer 54431654.

Als onderdeel van het lidmaatschap van de vereniging CAT ben ik ook aangesloten bij de GAT, de Geschillencommissie Alternatieve Therapeuten.

Ik ben tevens ingeschreven in het RBCZ-register als Registertherapeut,
en bij

  • Tuchtrecht Complementaire Zorg TCZ
  • BAT Beroepsaansprakelijkheidsverzekering